Midis heeft uitgebreide ervaring in grote financiele omgevingen die meerdere organizaties en munten bevatten.

De applicatie registreert meerdere firma's, filialen & adfelingen en munten, geeft de mogelijkheid tot automatische afpunting van fakturen, correctie voor verschillen bij afrounding, consolidatie en management rapportering. Standaard modules zijn debiteuren en crediteuren beheer, kas- en bank-boek, grootboek en consolidatie. Beveiliging, goedkeurings procedures en auditing zijn ingebouwd.

Boekhoud-efficiencie is sterk verhoogd door het gebruik van moderne technologische mogelijkheden.
Open interfaces voorzien in de mogelijkheid tot automatische en gecontrolleerde oplading en validatie van gegevens komende van andere applications.

Voor meer informatie ivm deze applicatie contacteer Midis op info@midis.be.